Vragen? Neem contact op met Ooms Makelaars.

Strickledeweg 40, 3044 EK, Rotterdam

Omschrijving

Algemeen Turn-key nieuwbouw bedrijfsobject gelegen in de Spaanse Polder. Het bedrijfsobject is voorzien van hoge isolatie waarde en volledig gasloos. De oplevering staat gepland medio Q4 2024. Bereikbaarheid Bedrijventerrein Spaanse Polder is gelegen tussen de...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 722 m²

Downloads

Kadastrale kaart
Kadastrale kaart
Kadastrale kaart
Kadastrale kaart

Algemeen
Turn-key nieuwbouw bedrijfsobject gelegen in de Spaanse Polder. Het bedrijfsobject is voorzien van hoge isolatie waarde en volledig gasloos. De oplevering staat gepland medio Q4 2024.

Bereikbaarheid
Bedrijventerrein Spaanse Polder is gelegen tussen de rijkswegen A13 en A20. Door de directe ontsluiting van het bedrijventerrein met voornoemde rijkswegen is er sprake van een zeer goede bereikbaarheid.

Station Schiedam Centrum is op enkele minuten loopafstand gelegen alwaar vele verbindingen met bus, tram of metro mogelijk zijn. De op- en afritten van de A20 liggen op steenworp afstand van het complex. Ook Rotterdam Airport bevindt zich op 5 autominuten van het bedrijventerrein.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Rotterdam, Sectie AC, Nummer 1038. De oppervlakte bedraagt ca. 1.699 m².

Indeling
Ca. 536 m² bedrijfsruimte;
Ca. 186 m² kantoorruimte;
Ca. 400 m² buitenterrein.

De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als zuivere verhuurbare oppervlakte volgens de Nederlandse Eenheids Norm NEN 2580.

Voorzieningen
Bedrijfsruimte
- Monoliet afgewerkte betonvloer met een maximale vloerbelasting van ca. 2.000 kg/m²;
- Vrije hoogte ca. 9,50 meter;
- Brandblusmiddelen;
- Elektrisch bedienbare overheaddeur van ca. 4,00 meter breed en ca. 4,20 meter hoog;
- Krachtstroom 3 x 80 Ampere;
- Led-verlichting;
- Elektrische heater;
- Optioneel: extra overheaddeur zijgevel.

Kantoorruimte
- Systeemplafond met led-verlichting;
- Gesausde wanden;
- Data en elektra aansluitingen;
- Pantry;
- 2 toiletten;
- Airco t.b.v. verwarmen en koelen.

Buitenterrein
- 5 parkeerplaatsen met laadpaal;
- Verharding door middel van stelconplaten;
- Verlichting;
- Afsluitbaar door middel van hekwerk;
- Elektrische schuifpoort.

Huurprijs
Op aanvraag.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar.

Omzetbelasting
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Bijkomende kosten
Een nader te bepalen voorschot voor de nader vast te stellen leveringen en diensten.
De servicekosten worden geheven op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Betalingswijze
De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Datum van oplevering
Q4 2024.

Wijze van oplevering
Direct vanuit de nieuwbouw.

Energielabel
Het object wordt opgeleverd met een energielabel A++++.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Rotterdam valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan 'Spaanse Polder', vastgesteld bij Raadsbesluit van 17 december 2014. Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: 'Bedrijventerrein'.

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor het in dit lid genoemde gebruik, alsmede voor de daarbij behorende opslag-, parkeer- en werkterreinen, (ontsluitings)wegen en -paden, groen, water, nutsvoorzieningen en parkeerplaatsen:

A. bedrijven als bedoeld in categorie 1 t/m 5 van de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat:
a. ter plaatse van de functieaanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.2" uitsluitend bedrijven tot en met categorie 3.2 van de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
b. voor wat betreft activiteit 50 inclusief subcategorieën van de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten (handel/reparatie van auto's, motorfietsen) nieuwe bedrijven als hiervoor bedoeld uitsluitend zijn toegelaten als deze een minimale omvang (b.v.o) hebben van 1000 m2;
c. nieuwe Bevi-inrichtingen uitsluitend zijn toegelaten als de persoonsgebonden 10-6 risicocontour beperkt is tot de eigen bedrijfskavel;
d. op het adres Giessenweg 70 tevens detailhandel is toegestaan, uitsluitend in aard en omvang zoals contractueel vastgelegd met de gemeente Rotterdam;
e. op het perceel Vlaardingweg 30 tevens een een verkooppunt voor motorbrandstoffen (aardgas en/of biogas) is toegelaten;
B. uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'bedrijfswoning' zijn tevens bedrijfswoningen toegelaten;
C. één horecagelegenheid, met een b.v.o. van maximaal 1100 m2, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca';
D. ter plaatse van het perceel begrensd door de Galateeweg, de Matlingeweg, de op- en afrit naar en van de A20 en de Thurledeweg is tevens ondersteunende detailhandel en ondersteunende horeca toegestaan, uitsluitend ten dienste van en voortvloeiend uit de ter plaatse toegelaten groothandel in vis, met een maximum b.v.o. van totaal ten hoogste 400 m2;
E. ter plaatse van de functieaanduiding “groothandel” is uitsluitend het verhandelen door middel van groothandel van verschillende, voornamelijk dagverse goederen, zoals vleeswaren, vis, groenten en fruit, zuivel en bloemen (dus geen leveringen aan particulieren) toegestaan, inclusief horeca met een gezamenlijk b.v.o. van maximaal 500 m2;
F. ter plaatse van de functieaanduiding "k" (Industrieweg 161) is tevens een kantoor toegestaan;
G. een tank lpg, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'tank lpg';
h. een vulpunt lpg, uitsluitend ter plaatse van functieaanduiding 'vulpunt lpg';
I. geluidwerende voorzieningen;
J. een gemaal, ter hoogte van het bestaande gemaal aan de Thurledeweg;
K. 'Waarde - Archeologie - 1', 'Waarde - Archeologie - 2', 'Waarde - Archeologie - 3', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd;
L. 'Leiding - Hoogspanning', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd;
M. 'Leiding - Gas', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd;
N. 'Waterstaat - Waterkering', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd;
O. 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs prijs op aanvraag
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2024
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Strickledeweg 40
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Terrein

Oppervlakte 400 m²

Parkeerplaatsen

Niet-overdekt aantal 5

Bedrijfsruimte

Bedrijfshal oppervlakte 536 m²
Kantoor oppervlakte 186 m²
Terrein oppervlakte 400 m²

Energie

Energielabel A++++
Energielabel einddatum 2025-04-29

Bedrijfstakken in

Kadastrale kaart
Kadastrale kaart
Kadastrale kaart
Kadastrale kaart

Ontdek de bedrijfsruimte

Strickledeweg 40, 3044 EK, Rotterdam

Locatie

Strickledeweg 40, 3044 EK, Rotterdam

Schaduwwijzer