Vragen? Neem contact op met Ooms Makelaars.

Steurgat 31, 4251 NG, Werkendam

Omschrijving

Algemeen Op de grens van de Brabantse Biesbosch, net buiten de bebouwde kern van de gemeente Werkendam treft u dit multifunctionele complex, dat ruimte biedt aan een keur van bedrijfsmogelijkheden. Naast dat het complex uitermate geschikt is voor bedrijven die...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 2117 m²

Downloads

Algemeen
Op de grens van de Brabantse Biesbosch, net buiten de bebouwde kern van de gemeente Werkendam treft u dit multifunctionele complex, dat ruimte biedt aan een keur van bedrijfsmogelijkheden. Naast dat het complex uitermate geschikt is voor bedrijven die gericht zijn op de nautische industrie is hier ook overige industrie toegestaan!

De locatie is gesitueerd aan het Steurgat, een zijstraat van de Bandijk die aan de oostzijde overgaat in de Dijkgraaf den Dekkerweg en de Schans en Werkendam verbindt met Rijkssnelweg A-27. Aan de westzijde van het Steurgat wordt Werkendam verbonden aan Dordrecht, middels de veerdienst.

Door de ligging exact tussen de bedrijventerreinen Beatrixhaven en Bruine Kilhaven aan de ene zijde en recreatiegebieden aan de andere zijde, is het complex geschikt voor traditionele nautische (maak)industrie, maar ook voor ondernemers actief in de pleziervaart.

Het complex is op dit moment in gebruik voor een combinatie van functies die een duidelijke relatie hebben met het water. Er is een constructiewerkplaats voor nieuwe schepen, opslagloodsen voor schepen en afmeergelegenheid voor schepen.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de plaats van de bestaande loods op Steurgat 31. Het betreft in totaliteit een tweetal identieke loodsen met een zeer gunstige vrije hoogte, waarvan er nog één beschikbaar is voor verhuur. De loods beschikt over een tweetal overheaddeuren in de voorgevel (ca. 4,85 x 5,00 BXH) en één overheaddeur in de achtergevel (ca. 7,00 x 8,00 BXH). Naast dat deze loods uitermate geschikt is voor de scheepvaart zijn er ook tal van andere invullingen mogelijk op deze locatie.

Rondom het gebouw is voldoende buitenterrein gesitueerd voor het parkeren van personenauto’s of voor de opslag van materialen. Indien gewenst, kunnen huurders (tegen betaling) ook gebruik maken van de botenlift en de haven en steigers.

De diepgang in de haven varieert van 3,00 tot 3,50 meter –NAP, zulks op basis van een data van waterkaart.net (peildatum juli 2023).

Om vanaf de locatie naar de Nieuwe Merwede te komen, dient de Biesboschsluis te worden gepasseerd. Dit is een sluis met een lengte van ca. 90 meter, een breedte van ca. 11 meter en een drempel van 3,20 m. –NAP aan beide zijden.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Werkendam, sectie AB nummer 1003, gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 2.117 m² Bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond, gelegen in nieuwbouwloods 1.
Ca. 19 m² Parkeerplaatsen, gelegen op het voorgelegen buitenterrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via bagviewer .nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte:
- Één elektrisch bedienbare overheaddeur van ca. 7,00 x 8,00 (BXH) m1 in de achtergevel;
- Twee elektrische bedienbare overheaddeuren van ca. 4,85 x 5,00 (BXH) m1 in de voorgevel;
- Separate loopdeur, naast elke overheaddeur;
- Loopdeur in de zijgevel t.b.v. vluchtweg;
- Vrije hoogte op het laagste punt ca. 9,93 m1;
- Betonnen en onderheide fundering;
- Betonplaten vloer;
- Stalen spantconstructie;
- Geïsoleerde beplating;
- Zadeldak van geïsoleerde gevelbeplating;
- Aansluiting op nutsvoorzieningen gas, water en elektra.

Terrein:
- Afgesloten terrein, vrije toegankelijk tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Buiten deze tijden is de poort toegankelijk middels een tag voor de poort.
- Verhard met betonklinkers;
- Verhard met industrieplaten;
- Nabij spuitplaats met olie- en vetafscheider;
- Insteekhaven met portaalkraan (op wielen, buiten beschouwing gelaten);
- Stalen damwandkade v.v. betonnen aanmeerwand;
- Terreinverlichting aan de gevels;

Huurprijs
€ 143.905,00 per jaar, exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Nader te bepalen.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Niet van toepassing. Het gehuurde betreft uitsluitend bedrijfsruimte.

Datum van oplevering
Naar verwachting Q4 2023.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verhuurders en huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Uittreksel Kamer van Koophandel;
- Kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

Tevens dienen de rechtsgeldig tekenbevoegd bestuurders zich te identificeren. Dit kan middels iDIN of op één van onze kantoren.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Meer informatie m.b.t. de disclaimer treft u in de te downloaden brochure.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 143.905 p.j.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Steurgat 31
Plaats Werkendam
Provincie Noord brabant
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Parkeerplaatsen

Niet-overdekt aantal 19

Bedrijfsruimte

Bedrijfshal oppervlakte 2117 m²
Oppervlakte in units vanaf 2117 m²

Bedrijfstakken in

Ontdek de bedrijfsruimte

Steurgat 31, 4251 NG, Werkendam
Steurgat 31, 4251 NG, Werkendam

Locatie

Steurgat 31, 4251 NG, Werkendam

Schaduwwijzer