Vragen? Neem contact op met Snelder Zijlstra Makelaars.

Rigtersbleek-Westend ong, 7521 RC, Enschede

Omschrijving

TE KOOP - NIEUWBOUW BEDRIJFSUNITS RIGTERSBLEEK-WESTEND 1 Door een herontwikkeling op het bedrijventerrein "Twekkelerveld" aan de West/Noordzijde van Enschede ontstaan er voor ondernemers nieuwe kansen voor hun huisvesting. Op het bedrijventerrein 'Twekkelerveld'...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 1550 m²

Downloads

TE KOOP - NIEUWBOUW BEDRIJFSUNITS RIGTERSBLEEK-WESTEND 1

Door een herontwikkeling op het bedrijventerrein "Twekkelerveld" aan de West/Noordzijde van Enschede ontstaan er voor ondernemers nieuwe kansen voor hun huisvesting. Op het bedrijventerrein 'Twekkelerveld' realiseert De Marne Vastgoed drie bedrijfsverzamelgebouwen 'Rigtersbleek I, II & III'; met bedrijfsunits in oppervlakte variërend van circa 100 m2 tot circa 200 m2. Deze units worden te koop aangeboden. Ze zijn uitermate geschikt voor de opslag van diverse producten, maar ook als stalling van (hoge) campers en oldtimers. Met name voor beleggers en (startende) ondernemers zoals zzp-ers, hoveniers- en reparatiebedrijven zijn deze bedrijfsunits erg geschikt.

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd op basis van een industriegebouw met lichte industriefunctie (hier vinden activiteiten plaats, waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt).

De bedrijfsverzamelgebouwen zullen gerealiseerd worden in een gesloten vorm waarbij de units ruggelings aan elkaar worden gebouwd. Hierdoor bestaat er de mogelijkheid de units te schakelen. De units hebben een stramienmaat van 5,00 meter en hebben een vrije hoogte van ca. 6,50 meter. Ze zijn voorzien van een eigen entree, met een ketting bedienbare roldeur, een meterkast en een betonvloer.

De bedrijfsverzamelgebouwen 'Rigtersbleek I, II & III' zijn goed bereikbaar en worden gebouwd op minder dan 47% van de kavelgrootte. Hierdoor beschikt u over genoeg rangeerruimte. U kunt geheel om het gebouw II en III heenrijden. De units 1 t/m 5 hebben een eigen inrit.

De Marne Vastgoed is opgericht in 2005 en is een onafhankelijke projectontwikkelaar gespecialiseerd in kleinschalige bedrijfsunits. Kenmerkend voor de bedrijfsunits zijn de hoge kwaliteitsnormen, de herkenbaarheid en de waardevastheid.

BEDRIJFSUNITS:

Gebouw I:
Unit 1 - BVO: 150 m² - VERKOCHT
Unit 2 - BVO: 200 m² - € 327.500,-- v.o.n.
Unit 3 - BVO: 200 m² - € 327.500,-- v.o.n.
Unit 4 - BVO: 100 m² - ONDER OPTIE
Unit 5 - BVO: 130 m² - € 216.250,-- v.o.n. (kopunit)
Unit 6 - BVO: 130 m² - ONDER OPTIE
Unit 7 - BVO: 100 m² - € 150.000,-- v.o.n.
Unit 8 - BVO: 100 m² - € 150.000,-- v.o.n.
Unit 9 - BVO: 100 m² - VERKOCHT
Unit 10 - BVO: 100 m² - € 150.000,-- v.o.n.
Unit 11 - BVO: 100 m² - VERKOCHT OV
Unit 12 - BVO: 150 m² - € 247.500,-- v.o.n. (kopunit op zichtlocatie)

Gebouw II:
Unit 13 - 200 m² - € 320.000,-- v.o.n. (kopunit op zichtlocatie)
Unit 14 - 100 m² - € 150.000,-- v.o.n.
Unit 15 - 100 m² - € 150.000,-- v.o.n.
Unit 16 - 100 m² - € 150.000,-- v.o.n.
Unit 17 - 100 m² - € 150.000,-- v.o.n.
Unit 18 - 175 m² - € 253.750,-- v.o.n. (kopunit)
Unit 19 - 175 m² - € 253.750,-- v.o.n. (kopunit)
Unit 20 - 100 m² - € 150.000,-- v.o.n.
Unit 20 - 100 m² - € 150.000,-- v.o.n.
Unit 20 - 100 m² - € 150.000,-- v.o.n.
Unit 20 - 100 m² - € 150.000,-- v.o.n.
Unit 24 - 200 m² - € 295.000,-- v.o.n. (kopunit op zichtlocatie)

Gebouw III:
Unit 25 - 150 m² - ONDER OPTIE
Unit 26 - 100 m² - ONDER OPTIE
Unit 27 - 100 m² - ONDER OPTIE
Unit 28 - 100 m² - ONDER OPTIE
Unit 29 - 100 m² - ONDER OPTIE
Unit 30 - 100 m² - ONDER OPTIE
Unit 31 - 130 m² - ONDER OPTIE
Unit 32 - 130 m² - ONDER OPTIE
Unit 33 - 100 m² - ONDER OPTIE
Unit 34 - 100 m² - ONDER OPTIE
Unit 35 - 100 m² - ONDER OPTIE
Unit 36 - 100 m² - ONDER OPTIE
Unit 37 - 100 m² - ONDER OPTIE
Unit 38 - 150 m² - ONDER OPTIE

*Prijzen zijn v.o.n. exclusief btw. Het samenvoegen van units is bespreekbaar.

*Verdiepingsvloeren optioneel:
100 m² inclusief 25 m² verdiepingsvloer € 157.000.-- v.o.n.
100 m² inclusief 50 m² verdiepingsvloer € 112.950,-- v.o.n.
100 m² inclusief 100 m² verdiepingsvloer € 119.250,-- v.o.n.

* Uitgaande van een unit met een koopsom van € 150.000 v.o.n.

Koperinformatie:
De koop/ aannemingsovereenkomst wordt tezamen met de algemene voorwaarden op uw verzoek door de makelaar en/of ontwikkelaar ter beschikking gesteld.
De voorwaarden voor de betaling van de zekerheidsstelling en de bouwtermijnen zullen bij aankoop door makelaar en/of ontwikkelaar overhandigd worden.

Bouwaanvraag:
De koper is zelf verantwoordelijk voor de voor zijn bedrijfsvoering benodigde vergunningen, zoals bijvoorbeeld vestiging-, milieu- en gebruiksvergunning.

Vereniging van Eigenaars (VvE):
Door de koop van een bedrijfsunit wordt u automatisch lid van de VvE. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de verzekering van de opstal en aansprakelijkheid. Ten tijde van de eigendomsoverdracht is elke koper een bijdrage verschuldigd voor de oprichting van de VvE. Ook is er een bijdrage verschuldigd die ten goede komt aan de VvE pot. Hiermee zijn de eerste lasten gedekt voor onder andere de kosten van de verzekering.

Koop-/ aannemingsovereenkomst:
Met het ondertekenen van de koop- / aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, waarbij wij ons door medeondertekening verplichten tot de bouw van de bedrijfsverzamelgebouwen 'Rigtersbleek I, II & III'. Wij zorgen ervoor dat de ondertekende koop-/ aannemingsovereenkomst wordt doorgezonden naar de notaris, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht zal opmaken. Het eventueel meer- en minderwerk wordt verrekend met de laatste termijn en dient vóór oplevering op de bankrekening van de aannemer overgemaakt te zijn.

Eigendomsoverdracht en Betaling:
De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een akte van levering die zal passeren bij de door ons aangewezen notaris. De datum waarop de levering plaatsvindt wordt door de notaris bepaald en ligt binnen 3 weken nadat alle ontbindende voorwaarden van verkoper geen werking meer hebben. Bij een niet tijdige levering door toedoen van de koper zal de verkoper aan koper rente in rekening brengen. Vóór de datum van aktepassering zendt de notaris u een nota van afrekening waarop het door u verschuldigde bedrag is gespecificeerd. De eerste termijn "grond en bijkomende kosten" zullen bij de akte passering voldaan moeten worden aan de verkoper. De betalingstermijnen voor de bouwkosten zullen in de koop-/aannemingsovereenkomst worden vermeld en deze dienen door de koper aan de aannemer te worden voldaan. De notariële kosten van de levering zijn voor rekening van de verkoper. Hieronder vallen niet de kosten die betrekking hebben op hypotheken.

Afwerking:
De bedrijfsunits worden casco aangeboden; zie hiervoor de technische omschrijving verder in deze brochure. Om de inrichting van de bedrijfsunit goed bij de persoonlijke wensen te laten aansluiten bestaat de mogelijkheid om tijdens de bouw diverse opties te laten aanbrengen. Deze kunnen aangegeven worden op het optieformulier. De verkopende makelaar en/of ontwikkelaar helpen graag bij het bepalen van de juiste keuze.

Aanvang:
Zodra de onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend en ca. 70% van de bedrijfsunits onvoorwaardelijk is verkocht, of zoveel minder ter beoordeling aan de ontwikkelaar, wordt er met de bouw van het project gestart.
De bouwtijd per bedrijfsverzamelgebouw bedraagt circa 6 maanden na gereedkomen fundatie. Voor de definitieve oplevering zijn we wel afhankelijk van de weersomstandigheden en het aansluiten van de NUTS, waar we helaas geen invloed op hebben.

Oplevering:
De bouwtijd voor het gehele project bedraagt circa 10 maanden na gereedkomen fundatie. De bedrijfsunits worden bezemschoon opgeleverd. Zodra de definitieve opleveringsdatum bekend is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Tevens ontvangt u daarbij een verzoek tot betaling van de laatste termijnen en een eventuele factuur van de meer- en minderwerk opties inclusief de nutsvoorzieningen. Sleuteloverdracht vindt alleen plaats indien deze termijnen en het eventuele meerwerk is voldaan. Samen met de aannemer en ontwikkelaar wordt de unit opgeleverd. Eventuele tekortkomingen of bemerkingen worden op een opleverstaat geplaatst. Deze opleverstaat dient door beide partijen te worden ondertekend. Geconstateerde klachten, bemerkingen, gebreken of tekortkomingen worden binnen een week m.u.v. vertraging door besteltermijnen opgelost. Op de dag van oplevering moet er voor het totale bedrijfsgebouw een opstalverzekering zijn afgesloten naar herbouwwaarde. Hiervoor worden uw personalia en bedrijfsactiviteit kenbaar gemaakt aan de VvE.

Niet tot de oplevering behoren maatafwijkingen c.q. maattoleranties en vlakheidtoleranties welke vallen binnen de tolerantienormen die voor het desbetreffende product zijn vastgelegd. Indien u aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt na de oplevering de sleutel van de desbetreffende bedrijfsunit aan u overhandigd.

Overige
Hoewel deze informatiebrochure met grote zorg is samengesteld, aanvaarden de aanbieders ervan geen verantwoordelijkheid voor onvolledigheden, afwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen. Ook moeten zij een voorbehoud maken voor wijzigingen voortvloeiend uit eisen van de brandweer, overheid en nutsbedrijven.
Deze wijzigingen zullen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde en bruikbaarheid van de unit en geven geen recht tot enige verrekening met de koper. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op! Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 053-4852244.

Toon meer

Algemeen

Vraagprijs € 150.000 v.o.n.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2024
Bouwvorm Nieuwbouw

Locatie

Adres Rigtersbleek-Westend ong
Plaats Enschede
Provincie Overijssel
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Bedrijfsruimte

Bedrijfshal oppervlakte 1550 m²
Oppervlakte in units vanaf 100 m²

Onderhoud

Onderhoud binnen Uitstekend
Onderhoud buiten Uitstekend

Bedrijfstakken in

Ontdek de bedrijfsruimte

Rigtersbleek-Westend ong, 7521 RC, Enschede

Locatie

Rigtersbleek-Westend ong, 7521 RC, Enschede

Schaduwwijzer