Vragen? Neem contact op met Ooms Makelaars.

Lloydstraat 198, 3024 EA, Rotterdam

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is deze commerciële ruimte op de begane grond van het woon- en werkgebouw St. Job, plaatselijk bekend als Lloydstraat 198 te (3024 EA) Rotterdam. Het object is gelegen in de wijk Lloydkwartier. In de directe omgeving zijn diverse...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 100 m²

Downloads

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is deze commerciële ruimte op de begane grond van het woon- en werkgebouw St. Job, plaatselijk bekend als Lloydstraat 198 te (3024 EA) Rotterdam.

Het object is gelegen in de wijk Lloydkwartier. In de directe omgeving zijn diverse winkel- en horecagelegenheden te vinden.

Bereikbaarheid
De Lloydpier is thans een woon- en werkpier middenin het historische Lloydkwartier. Een bijzonder schiereiland dat aan drie kanten is omsloten door het water aan de nieuwe Maas. In het St Jobs-gebouw zijn loftruimten en commerciële ruimten ontwikkelt.

Nabijgelegen voorzieningen:
- Restaurants, cafés, winkels, musea, en theaters

Openbaar vervoer:
- Tramlijnen 8 en 20
- Metrostation Coolhaven is op 900 meter afstand gelegen

Uitvalswegen:
- Autosnelwegen A13 en A20 zijn binnen 15 autominuten bereikt

Kadastrale aanduiding
Gemeente Delfshaven, Sectie G, Nummer 532 A144

Indeling
Ca. 100 m² kantoorruimte
Ca. 20 m² gedeelde sanitaire voorzieningen

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- Gedeelde entree;
- Gedeelde sanitaire voorzieningen;
- Gedeelde pantry.

Huurprijs
€ 210,00 per m² per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
2 jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een, nader te bepalen, verrekenbaar voorschot worden berekend voor de levering van diverse leveringen en diensten.

- Gasvezel internet €170,00 per maand
- Elektra €165,00 per maand
- Energie €155,00 per maand
- VvE €7,00 per m² per jaar

Bovengenoemde prijzen is exclusief BTW.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, vermeerderend met servicekosten en BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Het pand beschikt over een energielabel G. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Rotterdam valt de onroerende zaak in het bestemmingsplan: ‘Lloydkwartier’ vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 oktober 2014.

Op grond van artikel 7 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie:
‘Gemengd – 1’ met als dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’.

De voor ‘Gemengd – 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kantoor, uitsluitend op de begane grond, met dien verstande dat op 11e verdieping van Lloydstraat 210 tevens een kantoor is toegestaan;
b. bedrijven t/m categorie 2, uitsluitend op de begane grond;
c. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
d. wonen, uitsluitend op de verdiepingen;
e. ter plaatse van de functieaanduiding "horeca", is een horecavestiging van max. 600 m2?b.v.o. toegestaan; dit betreft de adressen: Lloydstraat 24 en 204, Schiemond 40, en een locatie aan het Lloydhoofd;
f. parkeervoorzieningen, boven- en ondergronds;
g. dakterrassen;
h. voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals groen, ontsluitingswegen en -paden;
i. 'Waarde - Archeologie 1' en 'Waarde - Archeologie 2', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website omgevingswet.nl op 8 april 2024. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verhuurders en huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Uittreksel KVK;
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN).

Disclaimer
Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 210 p/m² p.j.
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Lloydstraat 198
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging

  Kantoor

  Oppervlakte 100 m²
  Oppervlakte in units vanaf 100 m²

  Bedrijfstakken in

  Ontdek de kantoorruimte

  Lloydstraat 198, 3024 EA, Rotterdam

  Locatie

  Lloydstraat 198, 3024 EA, Rotterdam

  Schaduwwijzer