Vragen? Neem contact op met Ooms Makelaars.

Lindtsedijk 14, 3336 LE, Zwijndrecht

Omschrijving

Modelmakerij De Modelmakerij is een robuust, authentiek gebouw, centraal gelegen in project PIER14, tussen het Schaaldak gebouw en de Schokhal. Aan de westzijde beschikt het gebouw over een mooi uitzicht over de Schokhaven. Het totale gebouw omhelst ca. 3.700 m2 BVO,...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 3152 m²

Downloads

Modelmakerij
De Modelmakerij is een robuust, authentiek gebouw, centraal gelegen in project PIER14, tussen het Schaaldak gebouw en de Schokhal. Aan de westzijde beschikt het gebouw over een mooi uitzicht over de Schokhaven. Het totale gebouw omhelst ca. 3.700 m2 BVO, verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping, gelegen op een kavel ter grootte van ca. 5.010 m2. Aan de westzijde is er ruimte om het gebouw uit te breiden met kantoorruimte.

De Modelmakerij bestaat uit een drietal compartimenten, te weten één compartiment ter grootte van ca. 1.967 m2 gelegen aan de westzijde en twee compartimenten aan de oostzijde van het gebouw, ter grootte van respectievelijk ca. 615 m2 BVO en ca. 570 m2 BVO op begane grond niveau.

Bij Schokbeton is het gebouw in gebruik geweest als één geheel. Ieder compartiment is intern met elkaar verbonden middels een doorgang en is voorzien van tenminste één eigen bedrijfsdeur. Het gebouw kan zowel is zijn geheel, als per compartiment worden gekocht.

Het karaktervolle pand kan op prachtige wijze worden gerenoveerd, waarna het weer als nieuw zal zijn. Het Schaaldak gebouw is reeds verkocht en wordt momenteel gerenoveerd. De renovatie van het voormalige kantoor van Schokbeton – het bij de entree van PIER14 gelegen Monument - is inmiddels volledig afgerond en voldoet weer volledig aan alle eisen van deze tijd, zowel op het gebied van in- en externe uitstraling alsmede op het gebied van duurzaamheid. De Modelmakerij wordt in de huidige staat verkocht, waarbij er wel eisen zullen worden gesteld aan de uitstraling van het pand.

Door het behoud van het Monument, het Schaaldakgebouw en de Modelmakerij, blijft er een stukje nostalgie bewaard en ontstaat er een inspirerende werkomgeving, bestaande uit een mix van oud en nieuw.

Locatie PIER14
PIER14, het voormalige Schokbeton terrein, is gelegen aan de zuidzijde van Zwijndrecht, de thuishaven van de binnenvaart.

Met zicht op de drukste waterweg van Europa wordt PIER14 ontwikkeld. De ultieme vestigingslocatie voor nautisch maritieme bedrijven. Dit bedrijventerrein in Zwijndrecht wordt volledig getransformeerd tot ambitieuze nautische hub.

'Stijlgroep Landschap en Stedelijke Ruimte' buigt zich over het stedenbouwkundig ontwerp en de landschapsarchitectuur van PIER14. Het resultaat is een toekomstbestendig, inspirerend en modern bedrijventerrein. Het uiteindelijke totaalplan voorziet hiernaast in functionaliteit en kwaliteit. Voor bedrijven die zich hier vestigen biedt het ook beleving.

De unieke combinatie van de fysieke en economische locatie aan het water, de hoogwaardige uitstraling en het uitstekende voorzieningenniveau van dit duurzame, nautische cluster zorgen voor een ideale vestigings- en uitvalbasis voor werkgever en werknemer.

Indeling
Het totale complex omvat:
Ca. 3.152 m2 BVO Bedrijfsruimte / secundaire ruimte; en ca. 547 m2 BVO Entresol; gelegen op een kavel ter grootte van ca. 5.010 m2

Het complex kan als volgt worden opgesplitst:

Unit 1:
Ca. 1.967 m2 BVO Bedrijfsruimte / secundaire ruimte;
Gelegen op een kavel ter grootte van ca. 2.950 m2

Unit 2:
Ca. 570 m2 BVO Bedrijfsruimte / secundaire ruimte;
Ca. 383 m2 BVO Entresol;
Gelegen op een kavel ter grootte van ca. 845 m2

Unit 3:
Ca. 615 m2 BVO Bedrijfsruimte / secundaire ruimte;
Ca. 164 m2 BVO Entresol;
Gelegen op een kavel ter grootte van ca. 1.215 m2

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend op basis van plattegrondtekeningen. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening.

Parkeren
Binnen PIER14 geldt er een hoge parkeernorm. Zo kan er probleemloos op eigen terrein worden geparkeerd. De parkeernorm is afhankelijk van het type gebruik. Hierdoor kunnen werknemers en bezoekers altijd gemakkelijk hun auto kwijt.
Parkeren zal door koper conform de parkeereisen van de gemeente op eigen terrein gerealiseerd moeten worden. Voor PIER14 gelden de volgende normen:

• Kantoor: 1,4 pp per 100 m2 BVO.
• Opslag: 0,7 pp per 100 m2 BVO.
• Werkplaats: 1,9 pp per 100 m2 BVO.

Voorzieningen
De Modelmakerij zal “as-is, where is” worden verkocht. Andere varianten zijn bespreekbaar, bijvoorbeeld om ontzorgd te worden bij de ontwikkeling door FRED Developers.

Het gebouw is zoals eerder omschreven robuust gebouwd in beton. Zowel de kolommen als de liggers zijn uitgevoerd in beton, evenals het dak. Het volledige dak is voorzien van lichtstraten, die zorgen voor meer dan voldoende licht. Iedere unit is tenminste uitgevoerd met één bedrijfsdeur. De vloeren van de bedrijfsruimte zijn deels uitgevoerd in beton (vloerbelasting ca. 1.000 kg. per m2), deels in klinkerbestrating en deels in stelconplaten.

Verder beschikt het gebouw over de navolgende specificaties:

• Voor het gebouw zijn twee elektra aansluitingen van 3*250A bij Stedin gereserveerd;
• Vrije hoogte van de bedrijfsruimte bedraagt ca. 6m;
• Het bestaande dak is constructief geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen.
• Verkoper legt de infrastructuur op PIER14 aan waarbij rekening is gehouden met de beplanting met het oog op het aantrekken van zoveel mogelijk fauna en beperking/voorkoming van hittestress op het terrein.
• De grootste unit beschikt over 4 bedrijfsdeuren (2 in de voorzijde en 2 in de zijgevels).
• Het gebouw kan op glasvezel worden aangesloten.

Bereikbaarheid
Een kracht van PIER14 is de veelzijdige bereikbaarheid. Zowel via het water als het land is PIER14 goed bereikbaar.

Binnen 3 (auto) minuten is men op de A16, het is 7 minuten fietsen naar het treinstation en de bus is slechts een kwartier lopen. En dat niet alleen. Het terrein heeft ook een eigen waterbushalte. De waterbus vaart tussen Rotterdam en Dordrecht en is een duurzame vorm van openbaar vervoer.

Gebruik
Gemeente Zwijndrecht heeft dit terrein aangewezen om de economie verder te versterken met de ‘Thuishaven van de binnenvaart’ als basisprincipe. Op de locatie mogen zich in aanvulling op bovenstaande publiekrechtelijke bestemming dan ook alleen nautisch / maritiem gerelateerde bedrijven vestigen.

De Modelmakerij beschikt over de enkelbestemming “Bedrijf” met de nadere functieaanduiding “Bedrijf t/m categorie 3.2” van de Staat van Bedrijfsactiviteiten gezoneerd Industrieterrein. De maximale bouwhoogte bedraagt 15 m.

Voor de volledige uitgangspunten van het bestemmingsplan verwijzen wij u naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen. Indien na ondertekening van de koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Koper de Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Koper.

Key figures
- Industriële en duurzame werkomgeving
- Te koop in zijn geheel of in 3 units;
- Units die variëren in omvang vanaf ca. 570 m2 tot ca. 1.967 m2 BVO bedrijfsruimte;
- Unit 1 beschikt over maar liefst 4 bedrijfsdeuren;
- Er bestaat de mogelijkheid om het complex uit te breiden met kantoorruimte;
- Gasloos gebouw;
- Parkeerplaatsen in overvloed
- Uitzicht over de Schokhaven
- Bruisend cluster van nautische maritieme ondernemers
- Robuust betonnen gebouw.

Milieu
Voor wat betreft de milieukundige toestand en de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het Verkochte wordt door Verkoper verwezen naar de asbest-, en bodemrapportages de dato zeven mei tweeduizend twintig en negentien oktober tweeduizend eenentwintig. Bij concrete belangstelling zal er een afschrift van het rapport ter beschikking worden gesteld. In het verkochte is asbest aanwezig. Verkoper heeft een offerte opgevraagd voor de sanering. De geschatte saneringskosten voor de gehele Modelmakerij bedragen ca. € 15.650,-- excl. BTW. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Duurzaamheid
Basisuitgangspunt van PIER14 is het ‘all electric’ principe, waardoor het gehele bedrijventerrein volledig gasloos wordt gerealiseerd. Dit draagt niet alleen bij aan een schonere wereld, maar ook aan het verlagen van de bedrijfskosten. Het dak van De Modelmakerij is geschikt om volledig vol te leggen met zonnepanelen.

Datum van oplevering
In overleg, kan spoedig.

Koopsom
Op aanvraag. De koopsom is Kosten Koper (KK), vrij van BTW.

In de koopsom zijn de volgende werkzaamheden voor rekening van de verkoper / zijn de navolgende zaken inbegrepen:
- Alle gegevens met betrekking tot het bestaande gebouw zoals constructiegegevens, bestaande tekeningen, tekeningen door architect (PDF, AutoCad, Revit), archieftekeningen en asbest- en bodemrapportages;
- In overleg aanpassen van de perceeltekening door Verkoper
- Kadastrale perceel vorming;
- Aanleg hoofdriolering voor zowel vuil- als hemelwaterafvoer, inclusief aansluitpunten voor de Modelmakerij. Aansluiten van het gebouw op de gerealiseerde aansluitpunten is voor rekening van Koper;
- Coördineren nutsaansluitingen (elektra, water, internet). Aansluitkosten zijn voor rekening Koper;

Niet in koopsom inbegrepen:
- Eventuele financieringskosten zoals afsluitprovisie en kosten hypotheekakte;
- Kosten voor abonnement en levering van elektra, water en internet.

Notaris
De overdracht zal plaatsvinden via projectnotaris HMK notarissen te Amsterdam.

Mandeligheid
De rijwegen, stoepen en (deels) de groenvakken zijn voor gemeenschappelijk gebruik en dus mandelig gebied. Het perceel kan niet worden verkocht zonder het behorende aandeel hierin. De projectnotaris zal dit verder uitwerken in de koopovereenkomst.

Energielabel
Niet beschikbaar.

Toon meer

Algemeen

Vraagprijs koopprijs op aanvraag
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1935
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Lindtsedijk 14
Plaats Zwijndrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Bedrijfsruimte

Bedrijfshal oppervlakte 3152 m²

Bedrijfstakken in

Ontdek de bedrijfsruimte

Lindtsedijk 14, 3336 LE, Zwijndrecht
Lindtsedijk 14, 3336 LE, Zwijndrecht

Locatie

Lindtsedijk 14, 3336 LE, Zwijndrecht

Schaduwwijzer