Vragen? Neem contact op met Roger Vloet RM RT van Boek en Offermans Makelaars

Hoekerweg ong, 6222 NP, Maastricht

Omschrijving

Het betreft een royaal perceel bouwgrond op een zeer goede zichtlocatie op bedrijventerrein Beatrixhaven. Het perceel is gelegen naast het kruispunt van de Hoekerweg en de Nieuwe Limmelderweg. LIGGING Beatrixhaven is het grootste bedrijventerreinen van Maastricht...

Toon meer

Kenmerken

Downloads

Het betreft een royaal perceel bouwgrond op een zeer goede zichtlocatie op bedrijventerrein Beatrixhaven. Het perceel is gelegen naast het kruispunt van de Hoekerweg en de Nieuwe Limmelderweg.

LIGGING
Beatrixhaven is het grootste bedrijventerreinen van Maastricht en is geschikt voor gemengde en zwaardere bedrijvigheid. Er is een gezonde vraag naar bedrijfsruimte voor zowel overwegend logistieke toepassingen als ook voor productie. Hierdoor wordt het bedrijventerrein ook gekenmerkt door een mix van lokaal en internationaal opererende ondernemingen.
Bedrijventerrein Beatrixhaven is zeer goed bereikbaar over de weg (directe aansluiting op A2/E25, spoor en middels een eigen binnenhaven.

METRAGE
Totaal circa 5.665 m² bouwgrond, waarbij er voor een beperkt deel rekening dient te worden gehouden met de aanwezige hoogspanningsmast en -kabels.

MOGELIJKHEDEN
Het bouwpercentage in het bestemmingsplan bedraagt 60%.

BESTEMMING
Het object kent de bestemming ‘Bedrijventerrein (art. 3)’ binnen het vigerende bestemmingsplan A2 Mariënwaard. Het vestigen van bedrijfsactiviteiten binnen de milieucategorie 3.2 tot en met 4.2 van de bijbehorende Staat van Bedrijfsactiviteiten is op deze locatie toegestaan.
Voor meer informatie omtrent de bestemmingsmogelijkheden, verwijzen wij u naar de gemeente Maastricht.

VRAAGPRIJS
€ 300,- per m² kosten koper, levering exclusief BTW is mogelijk, dus zonder overdrachtsbelasting.

ZEKERHEIDSSTELLING
De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze binnen 2 weken na de wilsovereenkomst bij de desbetreffende notaris te deponeren.

OVERIGE CONDITIES
De koopakte wordt opgesteld volgens model NVM.

AANVAARDING
Per direct

OPLEVERING
Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as-is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikelen 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst. Gezien het ‘as-is, where-is’ karakter van deze transactie kan verkoper geen garanties verstrekken met betrekking tot de (juridische) staat van het object, met uitzondering van de beperkte garanties als omschreven in de eigendomsakte.

ONDERZOEKSPLICHT
Koper is ten alle tijde gerechtigd om voor eigen rekening nadere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over het betreffende object.

DISCLAIMER
Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.

Toon meer

Algemeen

Vraagprijs koopprijs op aanvraag
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie bouwgrond
Bouwvorm Niet van toepassing

Locatie

Adres Hoekerweg ong
Plaats Maastricht
Provincie Limburg
Land Nederland
Ligging

  Bedrijfstakken in

  Ontdek de bouwgrond

  Hoekerweg ong, 6222 NP, Maastricht

  Locatie

  Hoekerweg ong, 6222 NP, Maastricht

  Schaduwwijzer