Vragen? Neem contact op met Snelder Zijlstra Makelaars.

Handelsweg ong, 7161 BV, Neede

Omschrijving

TE KOOP MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS OP TOPLOCATIE Aan de Zuidzijde van Neede bevindt zich een bedrijventerrein waar nog enkele kavels beschikbaar zijn. Hoek Vastgoed Visie ontwikkelt een nieuw bedrijfsverzamelgebouw op een kavel aan de Handelsweg in Neede. De...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 640 m²

Downloads

Brochure Handelsweg Neede

TE KOOP MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS OP TOPLOCATIE

Aan de Zuidzijde van Neede bevindt zich een bedrijventerrein waar nog enkele kavels beschikbaar zijn. Hoek Vastgoed Visie ontwikkelt een nieuw bedrijfsverzamelgebouw op een kavel aan de Handelsweg in Neede.

De bedrijfsunits zijn uitstekend bereikbaar via relatief goede en ruime ontsluitingen op eigen terrein. Het gebouw wordt opgesplitst in meerdere multifunctionele bedrijfsunits met eventueel verschillende oppervlaktes.

De bedrijfsunits worden standaard casco opgeleverd, uiteraard kunt u ook kiezen voor een indeling op maat. Denk hierbij aan een volledig afgewerkte unit met bijvoorbeeld een kantoor of een sanitaire unit.

De bedrijfsunits zijn elk voorzien van een eigen entree en bieden ruimte voor divers gebruik. Vraag bij de gemeente naar de exacte mogelijkheden.

De units worden opgeleverd inclusief een handbediende overheaddeur en een separate loopdeur. De units zijn volledig geïsoleerd en voorzien van loze toevoerleidingen voor water en elektra. De afgedopte vuilwaterafvoer is wel aangesloten op het riool.

Elke bedrijfsunit heeft een eigen parkeergelegenheid.

Bestemmingsplan:
“Neede, bedrijventerrein 2011”met als enkelbestemming “bedrijventerrein” en als functieaanduiding “bedrijf tot en met categorie 3.1”(zie bijlage).

Indeling, oppervlakten & koopsommen

Unit 1 - circa 100 m² - VERKOCHT
Unit 2 - circa 50 m² - VERKOCHT
Unit 3 - circa 50 m² - VERKOCHT
Unit 4 - circa 50 m² - VERKOCHT
Unit 5 - circa 50 m² - VERKOCHT
Unit 6 - circa 80 m² - koopsom € 90.000,--
Unit 7 - circa 90 m² - VERKOCHT
Unit 8 - circa 90 m² - VERKOCHT
Unit 9 - circa 80 m² - VERKOCHT
Unit 10 - circa 50 m² - VERKOCHT
Unit 11 - circa 50 m² - VERKOCHT
Unit 12 - circa 50 m² - VERKOCHT
Unit 13 - circa 50 m² - VERKOCHT
Unit 14 - circa 100 m² - VERKOCHT

Prijzen: prijspeil november 2021, exclusief btw, VON en onder voorbehoud.

Opleveringsniveau:
Elke bedrijfsunit wordt casco opgeleverd met o.a. de volgende voorzieningen.

- eigen entree
- monolithisch afgewerkte begane grondvloer, belastbaar tot 1250 kg/m²
- handbediende overheaddeur met separate loopdeur
- geïsoleerde gevels
- geïsoleerd dak
- meterkast
- eigen parkeergelegenheid per unit

Koop-/aannemingsovereenkomst:
Door het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst gaan verkoper en koper een overeenkomst aan. Deze koop-/aannemingsovereenkomst verplicht de verkoper onder meer tot levering van het grondperceel en de bouw van de bedrijfsunits. De koper is hierdoor verplicht de koopprijs te betalen. Beide partijen ontvangen binnen enkele dagen na ondertekening een kopie van de koop-/aannemingsovereenkomst. Het origineel wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht (ofwel de akte van levering) kan voorbereiden. Eventueel meer- en minderwerk wordt verrekend met de laatste termijn en dient voor oplevering op de bouwrekening van de ontwikkelaar overgemaakt te zijn.

Eigendomsoverdracht en betaling:
De overdracht van de grond geschiedt door middel van een zogenaamde ''akte van levering'' bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de uiterste datum van overdracht vermeld. Voor de datum van levering, het notarieel transport, stuurt de notaris een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten). Deze afrekeningsnota zal bij het passeren van de akte betaald dienen te zijn. De betalingstermijnen voor de bouwkosten zijn in de aannemingsovereenkomst weergegeven.

De kosten voor dit notarieel transport zijn voor rekening van verkoper.

Over het algemeen worden op de transportdatum de volgende akten ondertekend:
- De akte van levering (grond)overdracht.
- De hypotheekakte (indien van toepassing)

De volgende elementen zijn in de koop-/ aannemingsovereenkomst opgenomen:
- Grondkosten
- Terreininrichting met inritten
- Bouwkosten
- Notariskosten
- Omgevingsvergunning (legeskosten)

Kosten die niet in de koop-/ aannemingsovereenkomst zijn opgenomen:
- Afwerking en gebouwinrichting
- Aansluitkosten elektra- en wateraansluitingen
- Premie voor opstal- en/of risicoverzekering (deze dient gezamenlijk te worden afgesloten)
- Eventuele rente over verschuldigde maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum
- Financieringskosten
- De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte
- BTW (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend)
- Reclame uitingen t.b.v. koper

Appartementsrechten:
Het bedrijfsverzamelgebouw waarvan de unit onderdeel uitmaakt, is opgesplitst in appartementsrechten. U koopt een zogenoemd appartementsrecht. Dat betekent dat u juridisch twee dingen in eigendom verkrijgt: een stukje mede-eigendom van het gehele gebouw en recht om de unit exclusief te gebruiken. Ieder appartementsrecht is een aandeel in het eigendomsrecht van het gebouw, samen met de andere eigenaren bent u mede-eigenaar van het gebouw.

Er gelden regels waar alle eigenaren zich aan moeten houden, deze staan in het splitsingsreglement. Daarin staan onder meer afspraken over het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Ook wordt er gesproken over de verplichte financiële bijdrage in gemeenschappelijke onderhouds- en gebruikskosten, bijvoorbeeld voor het dak, de eventuele technische installaties, gevels en fundering en de gezamenlijke opstalverzekering. Alle appartementseigenaren moeten meebetalen aan de gemeenschappelijke kosten. U bent tenslotte gezamenlijk eigenaar van het gehele gebouw.

Bij de splitsing in appartementsrechten wordt een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. Iedere appartementseigenaar is daarvan verplicht lid. Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren. De VvE is verplicht een reservefonds bij te houden voor toekomstige onderhoudskosten. De VvE bestaat uit een bestuur en een ledenvergadering. Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, zoals de uitvoering van reparaties en onderhoud.

Gezamenlijk zal ook de opstalverzekering van het gebouw worden afgesloten, dit om te voorkomen dat er eigenaren zijn die niet, dan wel onderverzekerd zijn.

Betaling:
Na ondertekening van de koop-/ aannemingsovereenkomst wordt door de verkoper een factuur verstuurd naar de koper waarop de koopsommen en de reeds vervallen bouwtermijnen in rekening worden gebracht.
Deze nota wordt bij de notaris verrekend zodra er juridisch wordt geleverd.
Als de eigendomsoverdracht nog niet geschied is heeft u automatisch uitstel van betaling, zoals dat in de overeenkomst staat.
Over de verschuldigde maar nog niet betaalde termijnen wordt de overeengekomen rente berekend, die bij de notariële
eigendomsoverdracht met u wordt verrekend. Telkens wanneer de bouw zover gevorderd is dat een van de termijnen
vervallen is ontvangt u van de verkoper een verzoek tot betaling.

Koopsom:
Variërend van € 57.500,-- tot € 115.000,-- exclusief btw, VON en onder voorbehoud.Zie tabel “Indeling, oppervlakten & koopsommen”.

Bereikbaarheid:
Het object is uitstekend bereikbaar middels openbaar- en eigen vervoer. In de directe omgeving zijn bushaltes gelegen. Door de nieuwe Rijksweg N18 is het object tevens goed bereikbaar voor vrachtverkeer.
De bedrijfsunits zelf zijn uitstekend bereikbaar via relatief goede en ruimte ontsluitingen op eigen terrein.

Omgevingsfactoren:
De directe omgeving kenmerkt zich door een diversiteit aan bedrijvigheid, hier zijn o.a. gevestigd: AutoTeq, Czech Trailers, Wtec, Kroon Machinebouw en Kamphuis Mengvoeders. Aan het bedrijventerrein Wheemergaarden grenst tevens een woonwijk.

Locatieaanduiding:
Het object wordt gerealiseerd op bedrijventerrein Wheemergaarden en bevindt zich op enkele minuten afstand van het centrum van Neede.

Parkeren:
Op eigen terrein worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd.

Aanvaarding:
Aanvaarding in overleg.

Voorbehoud:
Definitieve goedkeuring opdrachtgever en/of verkoper.

Informatie:
Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.

Overig:
Voor overige informatie verwijzen wij u naar de brochure.

Toon meer

Algemeen

Vraagprijs € 57.500 v.o.n.
Koop BTW belast ja
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2022
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Handelsweg ong
Plaats Neede
Provincie Gelderland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Oppervlakte en inhoud

Perceeloppervlakte 4451 m²

Bedrijfsruimte

Bedrijfshal oppervlakte 640 m²
Oppervlakte in units vanaf 50 m²

Bedrijfstakken in

Brochure Handelsweg Neede

Ontdek de bedrijfsruimte

Handelsweg ong, 7161 BV, Neede

Locatie

Handelsweg ong, 7161 BV, Neede

Schaduwwijzer