Vragen? Neem contact op met Ooms Makelaars.

Ebweg 16 a, 2991 LT, Barendrecht

Omschrijving

Algemeen Zelfstandige kantoorruimte aan de Ebweg te Barendrecht. Het object is gunstig gelegen op bedrijventerrein Ziedewij, centraal nabij het AGF-centrum van Nederland met ondermeer bedrijven als The Greenery, Hage International B.V. en Bakker Barendrecht. Op- en...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 400 m²

Downloads

Algemeen
Zelfstandige kantoorruimte aan de Ebweg te Barendrecht. Het object is gunstig gelegen op bedrijventerrein Ziedewij, centraal nabij het AGF-centrum van Nederland met ondermeer bedrijven als The Greenery, Hage International B.V. en Bakker Barendrecht.

Op- en afrit van de snelwegen A16, A15 en A29 zijn te bereiken binnen 5 autominuten. Het NS station van Barendrecht is gelegen op loopafstand (ca. 10 minuten) en verder zijn er diverse busverbindingen in de buurt.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Barendrecht, sectie D, nummer 9890, groot 5 are en 5 centiare (gedeeltelijk).

Indeling
Beschikbaar voor onderverhuur komt:

Ca. 200 m² kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping;
Ca. 200 m² kantoorruimte gelegen op de tweede verdieping.

Deelverhuur per verdieping behoort tot de mogelijkheden.

De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als zuivere verhuurbare oppervlakte volgens de Nederlandse Eenheids Norm NEN 2580.

Parkeren
11 gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein, alsmede 1 gezamenlijke bezoekersplaats met de buren.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
• Brandblusvoorzieningen en brand doormelding;
• Inbraakalarmsysteem;
• Intercom systeem*;
• Personenlift;
• Mechanische afzuiging;
• Cassette units t.b.v. airconditioning;
• Gescheiden dames- en herentoilet per verdieping;
• Pantry per verdieping, v.v. koelkast, vaatwasser (alleen 2e verdieping) en boiler t.b.v. warm water;
• Radiatoren gekoppeld aan Cv-installatie;
• Systeemplafond* v.v. led-verlichting*;
• Te openen ramen;
• Kabelgoten v.v. data*- en elektra aansluitpunten;
• Diverse scheidingswanden*;
• Vloerbekleding*;
• Gasvezelaansluiting;
• Beveiligingscamera t.p.v. de hoofdentree;
• Afsluitbaar terrein d.m.v. een elektrisch hek samen met de buren.

Voorzieningen gearceerd met een sterretje (*) worden om niet aan huurder ter beschikking gesteld. Huurder mag gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele toekomstige vervanging, keuringen en onderhoud zijn in dat geval volledig voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij beëindiging van de huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 59.800,00 per jaar, exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
5 jaar met verlengingsmogelijkheid.

Omzetbelasting
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Bijkomende kosten
Een voorschot groot € 55,00 per m² per jaar, exclusief BTW voor de nader overeen te komen leveringen en diensten.

De servicekosten worden geheven op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Betalingswijze
De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per kalendermaand.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
In huidige staat.

Energielabel
De 1e verdieping heeft een energieklasse A+, de 2e verdieping een energielabel C en zijn geldig tot 7 december 2032.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Bestemming
Bij de gemeente Barendrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Bedrijventerrein Barendrecht Noordoost‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 11 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijventerrein‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie - 2‘.

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2': bedrijven uit ten hoogste categorie 2 zoals opgenomen in de bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten;
• productiegebonden detailhandel tot 20% van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 125 m²;
• kleinschalige zelfstandige kantoren tot een bruto vloeroppervlak van maximaal 1.000 m2 per vestiging zijn toegestaan;
• zelfstandige kantoren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor'.

met daaraan ondergeschikt:
• bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen;
• bedrijfsgebonden parkeervoorzieningen;
• groenvoorzieningen;
• wegen en paden;
• nutsvoorzieningen;
• water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Specifieke gebruiksregels
• zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan, tenzij anders aangegeven;
• per bedrijf is kantoorvloeroppervlakte die meer bedraagt dan 50% van de brutovloeroppervlakte niet toegestaan; kantoorvloeroppervlakte van meer dan 1.000 m² per bedrijf is in geen geval toegestaan;
• functiegebonden kantoren behorende bij de veiling of uitbreiding van bestaande kantoren kunnen, naast de genoemde uitbreidingsmogelijkheden onder lid b en lid 4.6.2, eenmalig met ten hoogste 10% van het bestaande brutovloeroppervlak uitbreiden;
• risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan, tenzij anders aangegeven;
• vuurwerkbedrijven zijn niet toegestaan;
• Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;
• het aantal parkeervoorzieningen in overeenstemming is met de gemeentelijke parkeernota;
• de ontwikkeling van perifere detailhandel als bedoeld in lid 4.1 onder k, gaat bij detailhandelsontwikkelingen groter dan 1.000 m² (bruto vloeroppervlak) vergezeld van een distributieplanologisch onderzoek waaruit blijkt dat er geen sprake is van ontwrichting van de detailhandelsstructuur. Tevens is advies nodig van het Regionaal Economisch Overleg (REO).

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 59.800 p.j.
Servicekosten € 55 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 2006
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Ebweg 16 a
Plaats Barendrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging

  Kantoor

  Oppervlakte 400 m²
  Oppervlakte in units vanaf 200 m²

  Energie

  Energielabel A+
  Energielabel einddatum 2032-12-07

  Bedrijfstakken in

  Ontdek de kantoorruimte

  Ebweg 16 a, 2991 LT, Barendrecht

  Locatie

  Ebweg 16 a, 2991 LT, Barendrecht

  Schaduwwijzer