Vragen? Neem contact op met Rodenburg Makelaars.

Brinkgreverweg 137, 7415 CG, Deventer

Omschrijving

HERONTWIKKELINGSLOCATIE (WONEN) te DEVENTER In opdracht van onze opdrachtgever, Stichting Dimence Groep verkopen wij een potentiële herontwikkelingslocatie te Deventer. De locatie De locatie betreft het volledig eigendom, omvattende een perceel grond groot ca....

Toon meer

Kenmerken

HERONTWIKKELINGSLOCATIE (WONEN) te DEVENTER
In opdracht van onze opdrachtgever, Stichting Dimence Groep verkopen wij een potentiële herontwikkelingslocatie te Deventer.

De locatie

De locatie betreft het volledig eigendom, omvattende een perceel grond groot ca. 8.000 m² (zoals op de luchtfoto om oranje gemarkeerd en blauw omlijnd weergegeven) met daarop 2 opstallen, plaatselijk bekend als Brinkgreverweg 137 – 141 te 7415 CG Deventer en gelegen aan de rand van het dorp Schalkhaar.
Het hoofdgebouw aldaar, lokaal ook wel bekend als “Rust Roest”, is thans deels in gebruik i.h.k.v. leegstandsbeheer. Ten noordoosten van het hoofdgebouw is een opstal gelegen met ketelhuis en bergingen.
De locatie zal nog nader kadastraal worden uitgemeten, en zal ca. 8.000 m² groot zijn.

Historie

Rust Roest was oorspronkelijk een sanatorium dat in de vroege 20e eeuw werd gebouwd voor de behandeling van tuberculosepatiënten. In die tijd werd frisse lucht en rust beschouwd als belangrijke elementen in de behandeling van de ziekte. Het gebouw is gebouwd in de kenmerkende stijl van die periode en heeft een karakteristieke uitstraling. Na verloop van tijd verloor tuberculose zijn greep op de bevolking en werd het sanatorium overbodig. In de daaropvolgende jaren werd het gebouw voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder studentenhuisvesting en uiteindelijk vond Stichting Dimence Groep een goede invulling.

Herontwikkelingspotentie

De huidige opstallen zijn verouderd en de huidige bestemmingen in het bestemmingsplan laten veel potentie zien. Zo laat de het vigerende bestemmingsplan de volgende functies toe:

• Maatschappelijk
• Wonen
• Wonen – gestapeld

De bestaande opstallen zijn tevens het huidige bouwvlak.

De maximale bouw- en goothoogte bedraagt 12 m¹
Verkoper heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke invulling binnen het vigerende bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot een telmodel met ca. 63 appartementen/studio’s.

Wederhuur

Verkoper wenst een eerste recht van huur (voortdurend)en koop (éénmalig) van 1 of meer appartementen/studio’s na realisatie voor haar cliënten en/of medewerkers.

Algemeen

Indien uw interesse is gewekt, kunt u v ia deventer@rodenburg.nl, aanmelden voor meer informatie. U ontvangt van ons een deelnameverklaring. Na ontvangst van de getekende deelnameverklaring, krijgt u toegang tot de online dataroom die voorzien is van alle relevante informatie en documentatie

Protocol

De verkoop zal openbaar en bij inschrijving geschieden.
Het inschrijfformulier met vereiste bijlagen dient uiterlijk 05 september 2024 om 12.00 uur, ten kantore van Smalbraak Notarissen, Boedekerstraat 9, 7411 RZ Deventer, ingeleverd te zijn of per aangetekende post te zijn ontvangen.
De inschrijfformulieren worden op 05 september 2024 na 12.00 uur in een besloten bijeenkomst van Smalbraak Notarissen, Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer en Verkoper, geopend.
Vervolgens zal Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer, namens verkoper de deelnemers informeren over het verloop van de procedure.

Overdrachtsdatum en wijze van oplevering

Juridische levering zal plaatsvinden op uiterlijk 28 november 2024 of zoveel eerder als partijen nader overeen komen.
Verkoop geschiedt op basis van 'as is, where is'.
Koper vrijwaart verkoper van alle zicht- en onzichtbare gebreken.

Voorbehouden

Verkoop geschiedt onder voorbehoud van finale- en bestuurlijke goedkeuring van onze opdrachtgever Stichting Dimence Groep.
De verkoper houdt zich het recht van gunning dan wel niet-gunning zonder opgaaf van redenen voor.
Een overeenkomst komt tot stand indien overeenstemming is bereikt over zowel de koopsom als de bijkomende voorwaarden middels een getekende koopovereenkomst. Uitsluitend onvoorwaardelijke biedingen worden in behandeling genomen.

Communicatie

Inzake alle communicatie en vragen in relatie tot deze percelen en informatie kunt u zich richten tot:
Rodenburg Bedrijfsmakelaars
Bokkingshang 3
7411 GG Deventer
0570 – 745 245

Toon meer

Algemeen

Vraagprijs prijs op aanvraag
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie bouwgrond
Nevenfuncties
  • Maatschappelijk vastgoed
Bouwvorm Niet van toepassing

Locatie

Adres Brinkgreverweg 137
Plaats Deventer
Provincie Overijssel
Land Nederland
Ligging
  • Landelijk gebied

Onderhoud

Onderhoud binnen Matig tot redelijk
Onderhoud buiten Matig tot redelijk

Bedrijfstakken in

Ontdek de bouwgrond

Brinkgreverweg 137, 7415 CG, Deventer

Locatie

Brinkgreverweg 137, 7415 CG, Deventer

Schaduwwijzer