Vragen? Neem contact op met Snelder Zijlstra Makelaars.

Ada Kokstraat 20, 7572 EA, Oldenzaal

Omschrijving

TE HUUR SPORTACCOMMODATIE MET PRAKTIJK-, FITNESS- EN KANTOORRUIMTEN Voor de verhuur bieden wij u aan, verschillende ruimten met sportfaciliteiten, gelegen in het “Sportcentrum Vondersweijde”, aan de Ada Kokstraat 20 te Oldenzaal. Vondersweijde is een...

Toon meer

Kenmerken

Downloads

TE HUUR SPORTACCOMMODATIE MET PRAKTIJK-, FITNESS- EN KANTOORRUIMTEN

Voor de verhuur bieden wij u aan, verschillende ruimten met sportfaciliteiten, gelegen in het “Sportcentrum Vondersweijde”, aan de Ada Kokstraat 20 te Oldenzaal. Vondersweijde is een multifunctioneel sportcentrum waarin o.a. zijn gevestigd het zwembad en meerdere sporten en sport gerelateerde functies.

De accommodatie die te huur worden aangeboden omvat 3 grotere sport-/fitnessruimten in combinatie met 3 squash banen. Verder bestaan de ruimten uit kleedkamers, toiletten en algemene toegangsruimten en zijn deze faciliteiten verdeeld over 2 verdiepingen. Het geheel is met name geschikt voor activiteiten in de sport, fitness, fysio en overige sport gerelateerde activiteiten, zoals dansstudio’s en bewegingsactiviteiten.

Naast het sportcentrum zijn 150 tot 200 parkeerplekken gelegen op openbaar terrein. Voor deze parkeerplekken geldt vrij parkeren.

Bestemmingsplan:
“Carmel-Inslag” met als eindbestemming ‘Sport’.

Kadastraal:
Gemeente: Oldenzaal, Sectie: C, Nummer: 3269, Groot: 75.838 m² - deels

Indeling en oppervlakte(en):
De totale verhuurbare oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 1.085 m² en is als volgt onderverdeeld:

Begane grond, praktijk-/fitnessruimte: 160 m²
Begane grond, squashbanen (3): 225 m²
Begane grond, kleedkamers: 40 m²
Begane grond, Algemene ruimte/toiletten/entree/balie: 154 m²
1e verdieping, fitnessruimte: 278 m²
1e verdieping, kleedkamers - toiletten: 43 m²
1e verdieping, praktijk-/fitnessruimte: 185 m²

De oppervlakten zijn gemeten door verhurend makelaar uit een kopie bouwtekening. Het opgegeven metrage is derhalve indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

Voorkeur voor verhuur betreft het geheel. Indien blijkt dat in deze invulling niet direct tot de mogelijkheden behoort is in 2e instantie deelhuur, tegen nader overeen te komen voorwaarden en condities bespreekbaar.

Het object wordt opgeleverd met o.a. de volgende voorzieningen:

Algemeen:
- Algemene toegangsruimte met balie en toiletten
- CV-gas installatie
- Airconditioning
- Systeemplafonds met ledverlichting
- Radiatoren
- Douches
- Toilet
- Kunststofvloeren

Huurprijs:
€ 73.365,-- per jaar, te vermeerderen met btw.

Servicekosten:
Vast voorschot van € 43,75 per m²/jaar, te vermeerderen met BTW.

Door of vanwege verhuurder wordt de levering van de volgende zaken en diensten verzorgd:
- gasverbruik inclusief vastrecht
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gehuurde en gemeenschappelijke ruimten inclusief terreinverlichting en gevelreclame
- waterverbruik inclusief vastrecht
- onderhoud periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelinginstallatie(s)
- idem van overige technische installaties
- beveiliging
- internet- en telefoonaansluiting
- OZB en rioolheffing en afvalheffingen - gebruikersdeel
- onderhoud periodieke controle van automatische deuren, brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder-, noodstroom- en elektrische installatie(s)
- sanitaire voorzieningen, handdoekautomaten, zeep e.d. voor zover benodigd in openbare ruimten
- schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, beglazing buitenzijde, alsmede zonwering, beglazing gemeenschappelijke ruimten, terrassen, riolering en terrein
- brandslang, haspels voor zover aanwezig in de algemene ruimte
- kosten facilitaire dienst en receptie
- alle in de toekomst zich voordoende kosten welke in collectief verband noodzakelijk en verplicht zijn en waarvoor per geval van zich aandienende servicekostenpost op dat moment door verhuurder een voorschotberekening opgesteld wordt en het resultaat doorbelast zal worden aan huurder.
- administratiekosten ad. 5% over de hierboven aangekruiste leveringen en diensten

De verhuurder brengt 21% btw in rekening over de servicekosten. Voor het geval de verhuurder geen btw in rekening mag brengen over de servicekosten, ontvangt de verhuurder van de huurder een compensatie ter dekking van de btw-schade. Deze compensatie wordt bij voorbaat vastgesteld op 21% van de servicekosten.

Huurtermijn:
5 jaar

Verlengingstermijn:
Met aansluitende periode van telkens 5 jaar

Aanvaarding:
Aanvaarding in goed overleg. Wenselijk is eind Q1 – begin Q2 2024.

Opzegtermijn:
12 maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

BTW:
Er is sprake van een verhuur met btw. Indien huurder niet voldoet aan de fiscale 90% btw-norm zal er een btw-vervangende opslag worden berekend.

Zekerheidsstelling:
Doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief eventuele servicekosten en inclusief btw.

Indexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI - Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

Bereikbaarheid:
Het object aan de Ada Kokstraat 20 te Oldenzaal is goed te bereiken via de Provinciale rondweg N342. Met het openbaar vervoer is het object ook te bereiken, op 480 meter van het object is er een bushalte gelegen.

Omgevingsfactoren:
Het object is gelegen in een woonwijk, naast het object zijn er meerdere sportgelegenheden te vinden.

Locatieaanduiding:
De ruimtes die worden verhuurd zijn gelegen in het sportcentrum Vondersweijde te Oldenzaal,

Parkeren:
Er is genoeg parkeergelegenheid. Bij het object zijn 150 tot 200 parkeerplekken gelegen, voor deze plekken geldt vrij parkeren.

Voorbehoud en gunning:
Definitieve goedkeuring opdrachtgever en/of verhuurder. Gunning zal afhankelijk zijn van meerdere parameter en bijbehorende wegingsfactoren.
Deze zullen door verhuurder aan huurder nog kenbaar worden gemaakt en zijn o.a. op het gebied van:
1. Omvang van de te huren oppervlakte;
2. Voorkeur gaat uit naar verhuur ineens van de aangeboden ruimten;
3. Aangeven waarvoor de ruimte(s) worden gebruikt;
4. Huurtermijnen van 5 jaar;
5. Samenwerking met de overige huurders actief nastreven;
6. Aantoonbaar al enkele jaren actief te zijn op het gebied van Maatschappelijk/sport/spel en bewegen;
7. Voldoende financiële continuïteit en draagkracht door middel van stukken te kunnen aantonen;

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 73.365 p.j.
Servicekosten € 43 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie overige
Bouwjaar 1972
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Ada Kokstraat 20
Plaats Oldenzaal
Provincie Overijssel
Land Nederland
Ligging

  Bedrijfstakken in

  Ontdek de overige ruimte

  Ada Kokstraat 20, 7572 EA, Oldenzaal

  Locatie

  Ada Kokstraat 20, 7572 EA, Oldenzaal

  Schaduwwijzer